Banner
 
Kế hoạch học tập đại học chính quy năm 2013 - 2014
Kế hoạch học tập đại học chính quy năm 2013 - 2014
Cập nhật: 17/06/2014
Lượt xem: 1.092
Kế hoạch học tập đại học chính quy năm 2013 - 2014
KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013-2014
 
HỌC KỲ I (26/08/2013¸19/01/2014)

TT Tuần Học tập Các công việc khác
QH-2013-I/CQ QH-(2012, 2011, 2010)-I/CQ
QH-2009-I/CQ-H
1 26/08/2013¸01/09/2013 Nhập học Sinh hoạt công dân - sinh viên - P.ĐT gửi DS LMH (tạm thời) tới GV; Hoàn thiện điểm học kỳ phụ.
- Kiểm tra các công tác chuẩn bị cho năm học mới.
2 02/09/2013¸08/09/2013 Sinh hoạt công dân - sinh viên Học chuyên môn (tuần 1) Họp Hội đồng xét học vụ; Kiểm tra các điều kiện tốt nghiệp của SV năm cuối.
3 09/09/2013¸15/09/2013 Học chuyên môn (tuần 1) Học chuyên môn (tuần 2) - Khai giảng năm học (dự kiến).
- Các Khoa làm việc với SV diện cảnh báo học vụ.
4 16/09/2013¸22/09/2013 Học chuyên môn (tuần 2) Học chuyên môn (tuần 3) - Thông báo kết quả đăng ký môn học và gửi DS LMH cho GV.
- Xét tốt nghiệp đợt tháng 9.
5 23/09/2013¸29/09/2013 Học chuyên môn (tuần 3) Học chuyên môn (tuần 4) - P.ĐT gửi điểm HK 1¸6 của SV tới các Khoa làm cơ sở xác định điều kiện làm KLTN.
6 30/09/2013¸06/10/2013 Học chuyên môn (tuần 4) Học chuyên môn (tuần 5) Các Khoa xác định điều kiện làm KLTN và gửi DS SV đủ điều kiện làm KLTN cho P.ĐT.
7 07/10/2013¸13/10/2013 Học chuyên môn (tuần 5) Học chuyên môn (tuần 6) P.ĐT làm việc với SV năm thứ tư về các công tác đào tạo.
8 14/10/2013¸20/10/2013 Học chuyên môn (tuần 6) Học chuyên môn (tuần 7) QĐ DS SV làm KLTN.
9 21/10/2013¸27/10/2013 Học chuyên môn (tuần 7) Học chuyên môn (tuần 8) - Các Khoa cử CBHD KLTN, SV có QĐ làm KLTN đăng ký đề tài và CBHD.
- BGH làm việc với SV năm thứ nhất về công tác đào tạo.
10 28/10/2013¸03/11/2013 Học chuyên môn (tuần 8) Học chuyên môn (tuần 9) Hội nghị đối thoại SV cấp Khoa.
11 04/11/2013¸10/11/2013 Học chuyên môn (tuần 9) Học chuyên môn (tuần 10) - Các Khoa công bố DS (tên SV, đề tài KLTN, CBHD).
- Dự kiến TKB HKII; Hội nghị đối thoại SV cấp Trường.
12 11/11/2013¸17/11/2013 Học chuyên môn (tuần 10) Học chuyên môn (tuần 11) - SV làm KLTN bắt đầu thực hiện; Dự kiến Lịch thi HK.
- Tổ chức gặp mặt GV thỉnh giảng nhân dịp 20-11.
13 18/11/2013¸24/11/2013 Học chuyên môn (tuần 11) Học chuyên môn (tuần 12) - Khoa CHKT&TĐH phân công CBPB ĐATN.
- Triển khai Quảng bá tuyển sinh.
14 25/11/2013¸01/12/2013 Học chuyên môn (tuần 12) Học chuyên môn (tuần 13) - Hoàn thiện Hồ sơ tốt nghiệp của SV ngành CHKT; Công bố Lịch thi HK.
- SV năm cuối ngành CHKT nộp ĐATN; Gửi Giấy mời CBHD/PB.
15 02/12/2013¸08/12/2013 Học chuyên môn (tuần 13) Học chuyên môn (tuần 14) Thông báo TKB và SV đăng ký học HKII.
16 09/12/2013¸15/12/2013 Học chuyên môn (tuần 14) Học chuyên môn (tuần 15) Bảo vệ/chấm ĐATN cho SV năm cuối ngành CHKT.
17 16/12/2013¸22/12/2013 Học chuyên môn (tuần 15) Học chuyên môn (dự phòng) Khoa CHKT&TĐH hoàn thiện điểm ĐATN và nộp cho P.ĐT.
18 23/12/2013¸29/12/2013 Học chuyên môn (dự phòng) Học chuyên môn (dự phòng) Xét tốt nghiệp đợt tháng 12.
19 30/12/2013¸05/01/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 1) Thi cuối học kỳ (tuần 1) P.ĐT gửi DS LMH (tạm thời) HKII cho GV.
20 06/01/2014¸12/01/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 2) Thi cuối học kỳ (tuần 2)  
21 13/01/2014¸19/01/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 3) Thi cuối học kỳ (tuần 3) Lễ tốt nghiệp
 
HỌC KỲ II (20/01/2014¸29/06/2014)

Tuần Thời gian Học tập Các công việc khác
22 20/01/2014¸26/01/2014 Kỳ thi phụ HKI; tổng kết HKI và triển khai kế hoạch HKII Hoàn thiện điểm HKI; Sơ kết công tác đào tạo HKI.
23 27/01/2014¸02/02/2014 Nghỉ Tết Nguyên đán
24 03/02/2014¸09/02/2014
25 10/02/2014¸16/02/2014 Học chuyên môn (tuần 1) Họp Hội đồng xét học vụ.
26 17/02/2014¸23/02/2014 Học chuyên môn (tuần 2) Các Khoa họp với SV diện cảnh báo học vụ.
27 24/02/2014¸02/03/2014 Học chuyên môn (tuần 3) Thông báo kết quả đăng ký môn học và gửi DS LMH cho GV.
28 03/03/2014¸09/03/2014 Học chuyên môn (tuần 4)  
29 10/03/2014¸16/03/2014 Học chuyên môn (tuần 5)  
30 17/03/2014¸23/03/2014 Học chuyên môn (tuần 6) Hội nghị SV NCKH cấp Khoa
31 24/03/2014¸30/03/2014 Học chuyên môn (tuần 7) Xét tốt nghiệp đợt tháng 3
32 31/03/2014¸06/04/2014 Học chuyên môn (tuần 8) Hội nghị đối thoại SV cấp Khoa
33 07/04/2014¸13/04/2014 Học chuyên môn (tuần 9) SV nộp ảnh để dán bằng TN
34 14/04/2014¸20/04/2014 Học chuyên môn (tuần 10) Hội nghị đối thoại SV cấp Trường.
35 21/04/2014¸27/04/2014 Học chuyên môn (tuần 11) Thông báo Tuyển sinh bằng kép
36 28/04/2014¸04/05/2014 Học chuyên môn (tuần 12) Hội nghị SV NCKH cấp Trường; Khoa phân công CBPB KLTN.
37 05/05/2014¸11/05/2014 Học chuyên môn (tuần 13) Hoàn thiện Hồ sơ tốt nghiệp của SV.
38 12/05/2014¸18/05/2014 Học chuyên môn (tuần 14) SV nộp KLTN và gửi Giấy mời CBHD/PB.
39 19/05/2014¸25/05/2014 Học chuyên môn (tuần 15) Các Khoa phân công giảng dạy HK phụ và năm học 2014-2015.
40 26/05/2014¸01/06/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 1) Thông báo TKB học kỳ phụ; SV năm cuối Bảo vệ KLTN.
41 02/06/2014¸08/06/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 2) Hoàn thiện điểm KLTN; Sinh viên năm cuối sinh hoạt cuối khóa.
42 09/06/2014¸15/06/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 3) Xét tốt nghiệp.
43 16/06/2014¸22/06/2014 Khóa QH-2012 học GDQP (tuần 1) Hoàn thiện điểm HK; Dự kiến TKB HKI năm học 2014-2015.
44 23/06/2014¸29/06/2014 Khóa QH-2012 học GDQP (tuần 2) Lễ tốt nghiệp; Sơ kết công tác đào tạo học kỳ II.
 
HỌC KỲ PHỤ (30/06/2014 ¸ 24/08/2014)

Tuần Thời gian QH-2012-I/CQ QH-2013-I/CQ, QH-2011-I/CQ Ghi chú
45 30/06/2013¸06/07/2014 Học GDQP (tuần 3) Học chuyên môn (tuần 1) Hội nghị đào tạo cấp Khoa.
46 07/07/2013¸13/07/2014 Học GDQP (tuần 4) Học chuyên môn (tuần 2) Công bố TKB HKI năm học 2014-2015.
47 14/07/2013¸20/07/2014 Học GDQP (tuần 5) Học chuyên môn (tuần 3) P.ĐT gửi điểm HK 1¸8 của SV tới Khoa CHKT&TĐH làm cơ sở xác định điều kiện làm ĐATN.
48 21/07/2013¸27/07/2014 Học GDQP (tuần 6) Học chuyên môn (tuần 4) - SV đăng ký học;
- Khoa xác định điều kiện làm ĐATN và gửi DS SV đủ điều kiện làm ĐA cho P.ĐT.
49 28/07/2013¸03/08/2014   Học chuyên môn (tuần 5) QĐ DS SV làm ĐATN.
50 04/08/2013¸10/08/2014   Học chuyên môn (tuần 6) Khoa cử CBHD ĐATN, SV có QĐ làm ĐATN đăng ký đề tài và CBHD.
51 11/08/2013¸17/08/2014   Thi cuối học kỳ (tuần 1) Khoa công bố DS (tên SV, đề tài ĐATN, CBHD).
52 18/08/2013¸24/08/2014   Thi cuối học kỳ (tuần 2) Hội nghị đào tạo cấp Trường.
  25/08/2013¸31/08/2014 Bắt đầu năm học mới 2014 - 2015 Hoàn thiện điểm học kỳ phụ.
 
 
 
 
Các bài viết khác
Kế hoạch học tập bậc sau đại học năm 2013 - 2014 (463 lượt xem)
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 - 2014 (440 lượt xem)
Liên kết website
Bộ Giáo dục & Đào tạoICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Đối tác - Trường liên kết
  • Viện Cơ học
  • Viện Nghiên cứu cơ khí
  • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
  • Trung tâm vệ tinh Quốc gia
  • Viện Công nghệ Vũ trụ

Coppyright 2013 © Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 311 - Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.3 7549 431 - Fax: 04. 3 7547 460