Việt Nam
English
 
Faculty of Engineering Mechanics and Automation (FEMA)
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (UET), VNU HANOI
Address: Room 311 - G2 Building, 144 Xuan Thuy - Cau Giay District - Hanoi
Tel: 024.37549431         Fax: 024.37547460
Email: fema@vnu.edu.vn
 
Name
*
Address
Email
*
Phone
Title
*
Content
 *
 
GOOGLE MAPS
Unite website
ICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Partners
  • Viện Cơ học
  • Viện Nghiên cứu cơ khí
  • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
  • trung tâm vệ tinh Quốc gia
  • Viện Công nghệ vũ trụ
Copyright 2013 @ Faculty of Engineering Mechanics and Automation (FEMA) - University of Engineering and Technology, VNU Hanoi
 
Address: Room 311, G2 Building, 144 Xuan Thuy, Cau Giay District, Hanoi
Email: fema@vnu.edu.vn                  Tel: 024.3 7549 431
                  Fax: 0243.7549460
Website được thiết kế bởi Tất Thành