Việt Nam
English
 
Doctor of Philosophy program major: Engineering Mechanics
(Date: 06/10/2018 - views: 8.829)
The PhD program in Mechanical Engineering is designed to train specialists in Mechanical Engineering with high professional qualifications, high skills, independent research and the ability to solve the scientific and practical issues relate to mecha...
Master in Engineering Mechanics program
(Date: 06/10/2018 - views: 2.959)
To provide students with in-depth knowledge of Mechanical engineering and needed skills to become specialists in Mechanical engineering. To equip students with knowledge so that they can continue their PhD program in Mechanical Engineering.
Master in Mechatronics Engineering program
(Date: 06/10/2018 - views: 1.323)
Training human resources at the master's level of high quality, in-depth knowledge of Mechatronics Engineering.
Unite website
ICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Partners
  • Viện Cơ học
  • Viện Nghiên cứu cơ khí
  • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
  • trung tâm vệ tinh Quốc gia
  • Viện Công nghệ vũ trụ
Copyright 2013 @ Faculty of Engineering Mechanics and Automation (FEMA) - University of Engineering and Technology, VNU Hanoi
 
Address: Room 311, G2 Building, 144 Xuan Thuy, Cau Giay District, Hanoi
Email: fema@vnu.edu.vn                  Tel: 024.3 7549 431
                  Fax: 0243.7549460
Website được thiết kế bởi Tất Thành