Việt Nam
English
 
Mechatronics Engineering
(Date: 06/10/2018 - views: 8.128)
The training program equips students with comprehensive professional knowledge, firmly grasp the principles and law of nature and society, have basic skills and ability to work independently, create and solve mechatronics problems.
Engineering Mechanics
(Date: 06/10/2018 - views: 7.500)
The training program equips students with comprehensive professional knowledge, firmly grasp the principles and law of nature and society, have basic skills and ability to work independently, create and solve mechanical problems.
Unite website
ICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Partners
  • Viện Cơ học
  • Viện Nghiên cứu cơ khí
  • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
  • trung tâm vệ tinh Quốc gia
  • Viện Công nghệ vũ trụ
Copyright 2013 @ Faculty of Engineering Mechanics and Automation (FEMA) - University of Engineering and Technology, VNU Hanoi
 
Address: Room 311, G2 Building, 144 Xuan Thuy, Cau Giay District, Hanoi
Email: fema@vnu.edu.vn                  Tel: 024.3 7549 431
                  Fax: 0243.7549460
Website được thiết kế bởi Tất Thành