Banner
Việt Nam
 
Hội đồng khoa học và đào tạo
Hội đồng khoa học và đào tạo
Cập nhật: 15/07/2014
Lượt xem: 2.186
Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2009-2014 của Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa gồm 16 thành viên là các nhà khoa học thuộc các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp.
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NHIỆM KỲ 2009-2014

 
TT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm trong HĐ
1  GS.TSKH Nguyễn Đông Anh  Viện Cơ học Chủ tịch HĐ
2  TS. Trần Dương Trí  Trường ĐHCN P. Chủ tịch HĐ
3  PGS. TS. Đào Như Mai  Viện Cơ học Ủy viên
4  GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm  Viện Cơ học Ủy viên
5  GS. TSKH Nguyễn Văn Điệp  Viện Cơ học Ủy viên
6  GS. TSKH Dương Ngọc Hải  Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Ủy viên
7  GS. TSKH Nguyễn Đình Đức  Trường ĐHCN Ủy viên
8  PGS. TS. Phạm Anh Tuấn  Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Ủy viên
9  PGS. TS. Bùi Đình Trí  Viện Cơ học Ủy viên
10  PGS. TS. Đinh Văn Mạnh  Viện Cơ học Ủy viên
11  PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng  Trường ĐHCN Ủy viên
12  PGS. TS. Đặng Thế Ba  Trường ĐHCN Ủy viên
13  TS. Trần Ngọc Hưng  Viện  IMI Ủy viên
14  TS. Trần Anh Quân  Viện IMI Ủy viên
15  PGS. TS. Nguyễn Thế Truyện  Viện CN ĐT – TH và TĐH Ủy viên
16  PGS. TS. Đào Văn Dũng  Trường ĐHKHTN Ủy viên

 
DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NHIỆM KỲ 2009 – 2014
 

TT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm trong HĐ
1  GS.TSKH Nguyễn Đông Anh  Viện Cơ học Chủ tịch HĐ
2  TS. Trần Dương Trí  Trường ĐHCN P. Chủ tịch HĐ
3  GS. TSKH Nguyễn Đình Đức  Trường ĐHCN Ủy viên
4  PGS. TS. Bùi Đình Trí  Viện Cơ học Ủy viên
5  PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng  Trường ĐHCN Ủy viên
6  PGS. TS. Đặng Thế Ba  Trường ĐHCN Ủy viên

 
 
 
Các bài viết khác
Ban chủ nhiệm khoa (2.948 lượt xem)
Các bộ môn và Phòng thí nghiệm (0 lượt xem)
Liên kết website
Bộ Giáo dục & Đào tạoICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Đối tác - Trường liên kết
  • Viện Cơ học
  • Viện Nghiên cứu cơ khí
  • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
  • Trung tâm vệ tinh Quốc gia
  • Viện Công nghệ Vũ trụ

Coppyright 2013 © Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 311 - Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.3 7549 431 - Fax: 04. 3 7547 460