Banner
Việt Nam
 
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử
Cập nhật: 02/07/2014
Lượt xem: 3011
Chương trình đào tạo sẽ cập nhật kịp thời các tri thức công nghệ mới về Kỹ thuật Cơ điện tử tiên tiến trên thế giới đồng thời mở rộng và nâng cao các tri thức khoa học cơ bản và chuyên ngành tạo nguồn nhân lực có trình độ cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
  • Tên chuyên ngành :           Tiếng Việt:  Kỹ thuật Cơ điện tử
                                                   Tiếng Anh:  Mechatronics Engineering
 • Mã số:                                  60520114
 • Tên ngành đào tạo:            Tiếng Việt:  Kỹ thuật Cơ khí và Cơ kỹ thuật
                                                   Tiếng Anh:  Mechanics and Mechatronics Engineering
 • Trình độ đào tạo :              Thạc sĩ
 • Tên văn bằng:                     Thạc sĩ ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
                                                   Master in Mechatronics Engineering
 • Đơn vị đào tạo:                  Trường Đại học Công nghệ 
 • Đơn vị phối hợp đào tạo:  Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, Bộ Công Thương
                                                   Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo
           Mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ điện tử là đào tạo chuyên sâu, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học trở thành các chuyên gia kỹ thuật cơ điện tử, có năng lực khai thác và sáng tạo các thiết bị và hệ thống cơ điện tử.
           Chương trình đào tạo sẽ cập nhật kịp thời các tri thức công nghệ mới về Kỹ thuật Cơ điện tử tiên tiến trên thế giới đồng thời mở rộng và nâng cao các tri thức khoa học cơ bản và chuyên ngành tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.
 1. Những vị trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
 • Nhóm 1: Chuyên gia phụ trách công tác kỹ thuật, thiết kế, quản lý nhóm, dự án làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh liên quan đến Kỹ thuật Cơ điện tử, Tự động hóa...
 • Nhóm 2: Chuyên gia phân tích và tư vấn kinh doanh làm việc tại các công ty và tổ chức tư vấn doanh nghiệp, các Bộ và Sở, Ban, Ngành liên quan; có thể đảm nhận các công việc: phụ trách dịch vụ sau bán hàng; phát triển mẫu mã sản phẩm...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức.
 • Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên: Có kỹ năng tổng hợp lí luận, khả năng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo các cấp; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến Kỹ thuật Cơ điện tử; giảng viên dạy các học phần thuộc ngành đào tạo; phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ điện tử và tự động hóa.

PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                     49 tín chỉ, trong đó
 
 • Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  06 tín chỉ
 • Khối kiến thức nhóm chuyên ngành:            12 tín chỉ
                                      + Bắt buộc:                 08 tín chỉ
                                      + Tự chọn:                  04 tín chỉ
 • Khối kiến thức chuyên ngành                        16 tín chỉ, trong đó
                                      + Bắt buộc:                 12 tín chỉ
                                      + Tự chọn:                  04 tín chỉ
 • Luận văn thạc sĩ:                                               15 tín chỉ

 1. Khung chương trình
 
STT Mã học phần Tên học phần
(tiếng Việt và tiếng Anh)
Số tín chỉ
I Khối kiến thức chung 6
 1.  
PHI5001 Triết học 
Phylosophy                         
2
 1.  
ENG 5001 Tiếng Anh cơ bản
English Fundamentals
4
II Khối kiến thức nhóm chuyên ngành 12
II.1. Các học phần bắt buộc 8
 1.  
ENG 6001 Tiếng Anh học thuật
Academic English
3
 1.  
MAT 6281 Phương pháp số ứng dụng
Applied Numerical Methods
3
 1.  
EMA 6080 Thiết kế hệ thống cơ điện tử
Mechatronic System Design
2
II.2. Các học phần tự chọn 4/12
 1.  
EMA 6081 Tin học kĩ thuật ứng dụng
Applied Informatics
2
 1.  
EMA 6082 Thực hành Cơ điện tử
Practical Mechatronics
2
 1.  
EMA 6083 Cơ học vật liệu tiên tiến
Mechanics of Advanced Materials
2
 1.  
EMA 6084 Mạch điện tử nâng cao
Advanced Electronic Circuits
2
 1.  
MAT 6280 Các phương pháp giải tích gần đúng
Approximate Analytical Methods
2
 1.  
EMA 6085 Kỹ thuật Vi điều khiển nâng cao
Advanced Microcontroller Programming Technique
2
III. Khối kiến thức chuyên ngành 16
III.1. Các học phần bắt buộc 12
 1.  
EMA 6086 Thiết kế hệ thống nhúng
Embedded System Design
2
 1.  
EMA 6037 Động lực học hệ nhiều vật
Dynamics of Multibody Systems
2
 1.  
EMA 6088 Hệ thống điều khiển phân tán
Distributed Control System
2
 1.  
EMA 6089 Cảm biến và cơ cấu chấp hành (II)
Sensors and Actuators II
2
 1.  
EMA 6090 Tự động hóa quá trình sản xuất
Automation of Manufacturing Process
2
 1.  
EMA 6091 Thiết kế hệ thống điều khiển PLC
PLC System Design
2
III.2. Các học phần lựa chọn 4/30
 1.  
EMA 6092 Cơ điện tử nâng cao
Advanced Mechatronics
2
 1.  
EMA 6093 Công nghệ chế tạo máy nâng cao
Advanced Machine Manufacturing Technology
2
 1.  
EMA 6094 Hệ vi cơ điện tử
Microelectromechanical Systems
2
 1.  
EMA 6095 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống cơ điện tử
Modeling and Simulation of Mechatronic Systems
2
 1.  
EMA 6087 Thiết bị và hệ thống đo thông minh
Intelligent Measurement Systems and Devices
2
 1.  
EMA 6097 Xử lý tín hiệu số
Digital Signal Processing
2
 1.  
EMA 6098 Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao
Advanced Theory of Automatic Control
2
 1.  
EMA 6099 Điều khiển quá trình
Process Control
2
 1.  
EMA 6100 Lập trình PLC nâng cao
Advanced PLC Programming
2
 1.  
EMA 6101 Tự động hóa tính toán thiết kế chế tạo máy
Automation in Design and Manufacturing Machine.
2
 1.  
EMA 6102 Công nghệ gia công bề mặt chi tiết
Surface Processing Technology
2
 1.  
EMA 6103 Thiết kế cơ khí
Mechanic Design
2
 1.  
EMA 6104 Công nghệ CNC và ứng dụng
CNC Technology and Application
2
 1.  
EMA 6105 Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và tích hợp CIM
FMC & CIM
2
 1.  
EMA 6106 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Optimization of Cutting Process
2
IV EMA 7204 Luận văn 15
 
 
 
 
 
Liên kết website
Bộ Giáo dục & Đào tạoICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Đối tác - Trường liên kết
 • Viện Cơ học
 • Viện Nghiên cứu cơ khí
 • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
 • Trung tâm vệ tinh Quốc gia
 • Viện Công nghệ Vũ trụ

Coppyright 2013 © Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 311 - Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.3 7549 431 - Fax: 04. 3 7547 460