Banner
 
Kế hoạch học tập bậc sau đại học năm 2013 - 2014
Kế hoạch học tập bậc sau đại học năm 2013 - 2014
Cập nhật: 17/06/2014
Lượt xem: 459
Kế hoạch học tập bậc sau đại học năm 2013 - 2014
 
KẾ HOẠCH HỌC TẬP BẬC SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013-2014
 
HỌC KỲ I (26/08/2013¸19/01/2014)
TT Tuần Học tập (HVCH & NCS)  
QH-2013 (đợt 2) QH-2012, QH-2013 (đợt 1) Công việc khác
1 26/08/2013¸01/09/2013    
 • HVCH & NCS trúng tuyển SĐH đợt 1/2013 nhập học (27/8)
 • HVCH K18 (2011) trở về trước đăng ký bảo vệ luận văn với Khoa
 • Giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn cho HVCH K19
 • HVCH và NCS đăng ký lớp môn học
 • Hoàn thiện điểm học kỳ phụ năm học 2012-2013
2 02/09/2013¸08/09/2013    
 • Gửi DS LMH (tạm thời) tới GV
 • Xét học vụ
3 09/09/2013¸15/09/2013   Học chuyên môn (tuần 1)
 • Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/2013 (14,15/9)
 • Khoa tổ chức thẩm định luận văn của HVCH đã đăng ký bảo vệ
4 16/09/2013¸22/09/2013   Học chuyên môn (tuần 2)
 • Thông báo kết quả đăng ký môn học và gửi DS LMH cho GV
5 23/09/2013¸29/09/2013   Học chuyên môn (tuần 3)
 • HVCH nộp Hồ sơ xin bảo vệ luận văn cho Khoa
6 30/09/2013¸06/10/2013   Học chuyên môn (tuần 4)
 • Khoa gửi DS HVCH cần điều chỉnh tên đề tài của đợt bảo vệ (đợt 2/2013) cho phòng ĐT
7 07/10/2013¸13/10/2013   Học chuyên môn (tuần 5)
 • Khoa gửi danh sách HVCH, thông tin luận văn, phân công Hội đồng chấm cho phòng ĐT
8 14/10/2013¸20/10/2013   Học chuyên môn (tuần 6)
 • Khoa tổ chức cho HVCH K19 báo cáo chi tiết đề cương luận văn
9 21/10/2013¸27/10/2013   Học chuyên môn (tuần 7)
 • Thành lập HĐ chấm luận văn Thạc sĩ
10 28/10/2013¸03/11/2013   Học chuyên môn (tuần 8)
 • HVCH & NCS trúng tuyển SĐH đợt 2/2013 nhập học
 • Công bố Lịch bảo vệ/ chấm luận văn Thạc sĩ
11 04/11/2013¸10/11/2013   Học chuyên môn (tuần 9)
 • Dự kiến Thời khóa biểu học kỳ II
12 11/11/2013¸17/11/2013   Học chuyên môn (tuần 10)  
13 18/11/2013¸24/11/2013 Học môn chung (tuần 1) Học chuyên môn (tuần 11)
 • Khoa tổ chức cho HVCH bảo vệ luận văn
14 25/11/2013¸01/12/2013 Học môn chung (tuần 2) Học chuyên môn (tuần 12)
 • Khoa tổ chức cho HVCH bảo vệ luận văn
15 02/12/2013¸08/12/2013 Học môn chung (tuần 3) Học chuyên môn (tuần 13)
 • Khoa nhận Hồ sơ sau bảo vệ của HVCH
16 09/12/2013¸15/12/2013 Học môn chung (tuần 4) Học chuyên môn (tuần 14)
 • Khoa nộp Hồ sơ sau bảo vệ cho phòng ĐT
17 16/12/2013¸22/12/2013 Học môn chung (tuần 5) Học chuyên môn (tuần 15)
 • NCS báo cáo kết quả thực hiện luận án năm 2013
18 23/12/2013¸29/12/2013 Học môn chung (tuần 6) Học chuyên môn (dự phòng)
 • Xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2013
 • Các Khoa nộp báo cáo kết quả thực hiện luận án năm 2013 của NCS
19 30/12/2013¸05/01/2014 Học môn chung (tuần 7) Thi cuối học kỳ (tuần 1)  
20 06/01/2014¸12/01/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 1) Thi cuối học kỳ (tuần 2)  
21 13/01/2014¸19/01/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 2) Thi cuối học kỳ (tuần 3)
 • HVCH và NCS các khóa QH-2012, QH-2013 đăng ký lớp môn học HK II
  HỌC KỲ II (20/01/2014¸29/06/2014)
TT Thời gian Học tập (HVCH+NCS)  
22 20/01/2014¸26/01/2014 Kỳ thi phụ HKI
 • Hoàn thiện điểm HKI; Sơ kết công tác đào tạo HKI
23 27/01/2014¸02/02/2014    
24 03/02/2014¸09/02/2014    
25 10/02/2014¸16/02/2014 Học chuyên môn (tuần 1)
 • P.ĐT gửi DS LMH (tạm thời) tới GV
 • Xét học vụ
 • Hoàn thiện điểm kỳ thi phụ học kỳ I
26 17/02/2014¸23/02/2014 Học chuyên môn (tuần 2)
 • HVCH đăng ký bảo vệ luận văn với Khoa
27 24/02/2014¸02/03/2014 Học chuyên môn (tuần 3)
 • Thông báo kết quả đăng ký môn học và gửi DS LMH cho GV
28 03/03/2014¸09/03/2014 Học chuyên môn (tuần 4)
 • Khoa tổ chức thẩm định luận văn của HVCH đã đăng ký bảo vệ
29 10/03/2014¸16/03/2014 Học chuyên môn (tuần 5)
 • HVCH nộp Hồ sơ xin bảo vệ luận văn cho Khoa
30 17/03/2014¸23/03/2014 Học chuyên môn (tuần 6)
 • Khoa gửi DS HVCH cần điều chỉnh tên đề tài của đợt bảo vệ (đợt 1/2014) cho phòng ĐT
31 24/03/2014¸30/03/2014 Học chuyên môn (tuần 7)
 • Khoa gửi hồ sơ HVCH, thông tin luận văn, phân công Hội đồng chấm cho phòng ĐT
32 31/03/2014¸06/04/2014 Học chuyên môn (tuần 8)
 • Khoa bắt đầu các công việc chuẩn bị giao đề tài luận văn cho HVCH QH-2013
33 07/04/2014¸13/04/2014 Học chuyên môn (tuần 9)
 • Thành lập HĐ chấm luận văn
34 14/04/2014¸20/04/2014 Học chuyên môn (tuần 10)
 • Công bố Lịch bảo vệ/ chấm luận văn
 • Thi tuyển sinh SĐH đợt 1/2014
35 21/04/2014¸27/04/2014 Học chuyên môn (tuần 11)  
36 28/04/2014¸04/05/2014 Học chuyên môn (tuần 12)  
37 05/05/2014¸11/05/2014 Học chuyên môn (tuần 13)
 • Khoa tổ chức cho HVCH bảo vệ luận văn
38 12/05/2014¸18/05/2014 Học chuyên môn (tuần 14)
 • Khoa tổ chức cho HVCH bảo vệ luận văn
39 19/05/2014¸25/05/2014 Học chuyên môn (tuần 15)
 • Khoa nhận Hồ sơ sau bảo vệ của HVCH
 • Các Khoa phân công giảng dạy HK phụ và năm học 2014-2015
40 26/05/2014¸01/06/2014 Học chuyên môn (dự phòng)
 • Khoa nộp Hồ sơ sau bảo vệ cho phòng ĐT
41 02/06/2014¸08/06/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 1)  
42 09/06/2014¸15/06/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 2)
 • Xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2014
 • NCS báo cáo kết quả thực hiện luận án 6 tháng đầu năm 2014
43 16/06/2014¸22/06/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 3)
 • Hoàn thiện điểm HK;
 • Dự kiến thời khóa biểu HKI năm học 2014-2015
 • Đăng ký lớp môn học HK phụ
 • Các Khoa nộp báo cáo kết quả thực hiện luận án 6 tháng đầu năm 2014 của NCS
44 23/06/2014¸29/06/2014 Kỳ thi phụ HK II
 • Quyết định giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn cho HVCH QH-2013
  HỌC KỲ PHỤ (30/06/2014 ¸ 24/08/2014)
Tuần Thời gian QH-2012 trở về trước  
45 30/06/2013¸06/07/2014 Học chuyên môn (tuần 1)  
46 07/07/2013¸13/07/2014 Học chuyên môn (tuần 2)
 • Công bố thời khóa biểu HKI năm học 2014-2015
47 14/07/2013¸20/07/2014 Học chuyên môn (tuần 3)  
48 21/07/2013¸27/07/2014 Học chuyên môn (tuần 4)
 • HVCH đăng ký LMH HKI năm học 2014-2015
49 28/07/2013¸03/08/2014 Học chuyên môn (tuần 5)  
50 04/08/2013¸10/08/2014 Học chuyên môn (tuần 6)  
51 11/08/2013¸17/08/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 1)  
52 18/08/2013¸24/08/2014 Thi cuối học kỳ (tuần 2)  

 

 
 
 
Các bài viết khác
Kế hoạch học tập đại học chính quy năm 2013 - 2014 (1.081 lượt xem)
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 - 2014 (435 lượt xem)
Liên kết website
Bộ Giáo dục & Đào tạoICEMA4Đại học Quốc gia Hà NộiTrường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Đối tác - Trường liên kết
 • Viện Cơ học
 • Viện Nghiên cứu cơ khí
 • Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
 • Trung tâm vệ tinh Quốc gia
 • Viện Công nghệ Vũ trụ

Coppyright 2013 © Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 311 - Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.3 7549 431 - Fax: 04. 3 7547 460